CENNÍK SLUŽIEB

Vážení zákazníci, každý svadobný program je iný & jedinečný. Každý z Vás má iné a rôzne požiadavky na ozvučenie, osvetlenie, starejšieho, DJ“s, programy, projekty & atrakcie. Preto cenu riešime po vzájomnej komunikácii, resp. podľa Vašich požiadaviek.

Niekedy stačí zobrať na svadbu základnú techniku ZVUK & SVETLO pre vnútornú sálu, niekedy chcete nazvučiť aj vonkajšie priestory alebo iné miestnosti, prípadne požadujete video-projekciu… Od tohto všetkého sa odvíja aj cena za program.

Preto je najlepšie kontaktovať nás cez telefón na tel. čísle 0948 / 77 47 17 alebo cez e-mail: servis@tessound.sk, a dohodneme si všetky potrebné info ohľadne akcie.

Ak ste sa rozhodli využiť naše služby, po podpísaní zmluvy o vykonaní diela, žiadame zložiť finančnú zálohu za objednaný termín pre Vás vo výške 30% z celkovej sumy. Po jej úhrade si termín rezervujeme pre Vás. Zálohu prosíme zložiť na účet – č.ú. SK95 0200 0000 0034 3456 3955   (Peňažný ústav VÚB BANKA)

Ďakujeme za využitie našich služieb.