Kontakt

Firemné údaje:

TESSOUND s.r.o. Staničná 607/39, 956 31 Krušovce, IČO: 47 996 331, DIČ: 202 417 2161.

Majiteľ & konateľ spol. Peter Kubiš

Č. účtu : SK95 0200 0000 0034 3456 3955 ( Peňažný ústav – VÚB BANKA )

e-mail: servis@tessound.sk

tel: 0948 / 77 47 17 , 0948 / 77 47 18

NIE SME PLÁTCAMI DPH.